Projecten

Voorbeelden van mijn bijdrage aan mensen en organisaties betrokken bij maatschappelijke vraagstukken:

Ruimte maken en benutten om met elkaar en van elkaar te leren als collega’s en partners (o.a. intervisie, feedforward, crafting the bigger picture, deep democracy, courageous conversations).

Organisaties en mensen in organisaties ondersteunen in de liminale fase, de ruimte nemen van nog-niet-weten hoe verder. En bewust los te laten wat niet langer dient. Om vervolgens het nieuwe te ontmoeten en aan te gaan.

Rafelranden in de transitie naar een inclusieve samenleving inzichtelijk maken en mensen weten te verbinden die met elkaar alternatieven vinden die werken.

Nieuwe organisatievormen bouwen waarin professionals en partijen in de zorg en het sociale domein ruimte maken om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Partners in de eerste lijn in de geboortezorg beschrijven de economische en maatschappelijke kosten en baten van de huidige zorgketen in een Maatschappelijke business case (Mbc). Hierin onderbouwen zij hun potentieel in de geboortezorgketen van de toekomst; keuzevrijheid van de zwangere en doelmatige zorg staan hierbij centraal.

Het ontwikkelen en uitdragen van een stedelijke visie op de samenwerking tussen de huisartsenzorg (met een rol voor praktijkassistentes) en de wijkverpleegkundige in integrale en wijkgerichte zorg. In dialoog met een gemeente en zorgverzekeraar vormgeven aan heldere opgaven en een duurzame financiering van alle betrokken partijen.

 

Reacties zijn gesloten.